top of page

CR—335  Friction & Wear Reducer | Cam Fitili Montaj Solüsyonu

Ürün Özellikleri

Özellikle Otomotiv Sanayiinde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Cam / kapı fitillerinin montajında, monte edilen malzemelere zarar vermeden, kolayca uygulanmasını sağlar. Ürün, sprey yardımı ile fitile yeterli miktarda püskürtülerek uygulanır. Başka kimyasallarla karıştırarak kullanmayınız. Ürünü kullanmadan önce Materyal Güvenlilik Verileri Belgesine bakınız. 

Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

H319;Göz tahrişine yol açar.

P262;Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P280;Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.                                                                               

P305 + P351+P338; göz teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313; Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

Solpower.jpg
ambalaj.jpg
5 Lt.
bottom of page